Het woonzorgcentrum “Sint-Vincentiusrustoord”

Het woonzorgcentrum “Sint-Vincentiusrustoord” biedt woongelegenheid en aangepaste zorgverlening voor 110 ouderen, voor wie thuis verblijven geen haalbare kaart meer is. Voor mensen met noodzaak aan aangepaste psychische begeleiding (dementie/NCS) werd een specifieke werking uitgebouwd binnen een afgeschermde wooneenheid.

In kader van ondersteuning en/of ontlasting van thuis- en mantelzorg, beschikt het woonzorgcentrum tevens over 3 kamers voor kortverblijf.

De verstrekte woongelegenheid en de individuele zorg kaderen in de evoluerende vraag van de senior en zijn familie, en respecteren / stimuleren de resterende zelfstandigheid. “Sint-Vincentiusrustoord” beschikt hierbij sedert 2 februari 2011 over een moderne nieuwbouwinfrastructuur die voldoet aan de hedendaagse zorg- en comfortbehoeftes. Medio december 2014 werd een uitbreiding met 28 bijkomende wooneenheden in gebruik genomen.

Het woonzorgcentrum streeft er naar om een rust-thuis te zijn, en doet dit volgens de visie van kleinschalige leefgroepwerking. In kleine wooneenheden, voorzien van alle hedendaags comfort, wordt dagdagelijks geleefd naar maximale analogie met de thuissituatie. Om dit te realiseren, en een warm-huiselijke sfeer te kunnen aanbieden, staat een multidisciplinair team van ruim 100 medewerkers ter beschikking om tot een gedifferentieerde, kwalitatief hoogstaande zorg te komen.

Foto

Het woonzorgcentrum “Sint-Vincentiusrustoord” is erkend door de Vlaamse Gemeenschap en heeft een RIZIV-erkenning als Rust- en Verzorgingstehuis. Het mocht bij de realisatie rekenen op de financiële steun van de provincie West-Vlaanderen.

Mee met de tijd...

Vanaf nu vindt u ons ook terug op facebook...

Taste The Concept