Woonzorgcentrum

Zorggebeuren Het woonzorgcentrum biedt betaalbare zorg op mensenmaat, met respect voor de individuele capaciteiten en behoeften van de resident.Het beschikt hiervoor over een professionele, dynamische medewerkersequipe en een moderne zorginfrastructuur (tilliften, hooglaagbaden, comfortmeubilair)
Leefgroepwerking Het aangename woonzorgklimaat weerspiegelt zich in de kleinschalige leefgroepen, waar residenten samen in een huiselijke sfeer kunnen vertoeven. Voor personen met dementie is een aparte leefgroepwerking voorzien, met extra aandacht voor hun specifieke psychische behoeften, en een accent op vaste structuur en activiteiten aansluitend op hun leefwereld
Kamer Elke resident beschikt over een individuele kamer, voorzien van alle moderne gebruiksgemak met de klemtoon op huiselijkheid. De ruime persoonlijke badkamer maakt het mogelijk de fysieke zorg op een zeer comfortabele manier uit te voeren
Animatie/
Ergotherapie
Ons zeskoppig animatieteam (animatoren, ergotherapeuten, dementiereferent) garanderen binnen de leefgroepwerking een gevarieerd en aangepast activiteitenaanbod, en kunnen hierbij rekenen op de gratuite inzet van een grote vrijwilligersequipe. Er wordt ook specifiek aandacht gegeven aan het oefenen van de fijnere motoriek.
Kinesitherapie Onze eigen kinesisten zorgen enerzijds voor de individuele kinesitherapie (voor de RVT-gerechtigde bewoners) en anderzijds voor groepsbeweging in kader van leefgroepwerking. Het actief benutten van de zelfredzaamheid van de resident wordt hierbij hoog in het vaandel gedragen. Daarnaast staan zij ook in voor randdienstverlening inzake rolstoelaanvragen, valpreventie en transferbeleid.
Onderhoud Het onderhoudsteam staat garant voor een nette woonzorgomgeving, door middel van dagelijks klein onderhoud en een wekelijkse grote schoonmaakbeurt van de kamers, de leefgroepen, de cafetaria,…
Keuken De chef-kok en zijn team zorgen dagdagelijks voor een rijkelijke, gevariëerde maaltijd, rekening houdende met de wenselijkheden vanuit de bewonersgroep en het seizoensspecifieke aanbod. Op medisch verzoek zorgt de dieetkok voor een  aangepaste dieetmaaltijd. 
Sociale dienst De sociale dienst loodst U met graagte doorheen het gehele aanvraag- en opnamegebeuren. Ze zorgt, in overleg, tevens voor de noodzakelijke administratieve kanalen inzake aanvraag voor tegemoetkomingen.
Pastorale De pastorale werking, gestuurd vanuit de pastorale werkgroep, heeft aandacht voor zowel het liturgische element (dagelijkse misviering door onze eigen aalmoezenier) als het persoonlijke aspect (door middel van individuele ontmoetingen van onze pastorale medewerkers)
Palliatieve Vanuit een palliatieve houding wordt samen met U en Uw familie gestreefd naar een waardig en draaglijk levenseinde, met een sterk accent op comfort en Uw eigen draagkracht
Taste The Concept